Spracovanie účtovnej evidencie

Spracovanie účtovnej evidencieNašou hlavnou činnosťou je vedenie a spracovanie Vášho účtovníctva, miezd, DPH a iných evidencii, ktoré ste podľa zákona povinný viesť. Túto povinnosť budeme robiť za Vás.

Priebežné výsledky

Priebežne vyhodnotenie výsledkovBudeme Vám dodávať priebežne výsledky z Vášho hospodarenia. Budete vedieť ako Vaša firma na tom je, či je možne investovať, prijať ďalšieho pracovníka alebo je nutné zefektívniť prácu a fungovanie firmy.

Ponuka na spoluprácu

V prípade ak nás odporučite novým zákazníkom, poskytneme Vám výrazne zľavy na naše služby.

Limousine ServiceAk novikmecJako